Esbjerg – Danmarks 3. vækstcenter

0
338

Det går godt i Esbjerg. Boligpriserne er stigende og der er et dynamisk erhvervsliv med mange arbejdspladser.

Esbjerg har gennem mange år udviklet sig til at være Danmarks Energimetropol og centrum for hele landets Off Shore aktiviteter, der tiltrækker højteknologiske virksomheder og skaber nye arbejdspladser.

Esbjerg er i en ny virkelighed

Esbjerg er i dag et af Danmarks få vækstcentre. Det må forventes, at udviklingen i fremtiden foregår i Hovedstadsområdet, Det Østjyske Bybånd og Esbjerg som det 3. vækstcenter. Det sætter Esbjerg i en ny virkelighed, hvor man ikke kun er regional hovedby, men konkurrerer på nationalt plan med de øvrige vækstcentre om at tiltrække virksomheder og borgere.

En dynamisk Storbyregion Vest er under udvikling På regionalt plan er Esbjerg Kommune gået sammen med Varde og Fanø Kommuner om udviklingen af Storbyregion Vest, der bliver et af Danmarks mest dynamiske vækstcentre inden for bl.a. energiteknologi, turisme, transport mv.

Esbjerg er en stærk erhvervsby

Esbjerg er skabt som Danmarks primære eksporthavn. Havnen er stadig et væsentligt omdrejningspunkt i byen og gode vilkår for havnen og byens erhvervsliv er et vigtigt grundlag for byens vækst og udvikling.
Lysten til at eksperimenterer og afprøve nye muligheder, iværksætterånden i Esbjerg, er meget væsentligt  for udviklingen og omstillingen i Esbjerg.
Der er øget behov for veluddannet arbejdskraft Men gode fysiske rammer for erhvervslivet er ikke længere nok til vækst i Esbjerg.
Byen skal blive bedre til at tiltrække bl.a. den højtuddannede arbejdskraft, der stigende grad efterspørges af de lokale virksomheder.

Esbjerg By har mange fortrin

Esbjerg By har gode forudsætninger for at blive en af landets mest attraktive storbyer at bosætte sig i.
Byen har mange fortrin og kvaliteter, der kan styrkes og udvikles. Her skal fremhæves følgende fortrin:

Esbjerg er tæt på havet og på naturen

Esbjerg ligger tæt på storslået natur og er den eneste storby ved Nationalpark Vadehavet, ”Verdensnaturarv”.
Men adgangen til naturen og havet blive endnu bedre og bl.a. kan antallet af boliger med udsigt til havet og adgang til de mange naturområder kan blive større. Samtidigt skal der arbejdes på at knytte by og havn bedre sammen.

Esbjerg har plads til udvikling

Historisk er udvikling af Esbjerg by gået forholdsvis stærkt. Nu er tiden kommet hvor de enkelte områder, karreer mv. skal gennemgås med hensyn til, om der kan ske fortætninger uden at nuværende kvaliteter mindskes unødvendigt. Eller hvor der er mulighed for at bygge højere, så der bl.a. fås en bedre udnyttelse af de allerede eksisterende byresurser.

Esbjerg er en moderne velfærdsby

Esbjerg er Danmarks moderne storby. Byen er indbegrebet af den danske velfærdsby og planlagt med veldefinerede bycentre, erhvervs- og boligområder. Der er gode indkøbsmuligheder og byen er forsynet med en række kulturtilbud, idræts- og fritidsaktiviteter. Disse muligheder skal videreudvikles.
Der er behov for at Esbjerg løftes til at blive en mere velforsynet storby med byliv og fritidsoplevelser, der er værd at flytte efter.

Esbjerg er en universitetsby

Esbjerg er i dag en universitetsby med flere videregående uddannelser og forskningsmiljøer. Men Esbjerg skal udvikles til at blive en lang mere attraktiv studieby, hvor bl.a. et aktivt studiemiljø i bymidten tiltrækker studerende fra hele landet.

Esbjerg er en international by

Esbjerg er som knudepunkt for eksport og Off Shore aktiviteter en by med internationale virksomheder, international skole og forbindelser til energibyer i hele verden. Energi er en væsentlig livsnerve, også i fremtiden, hvor energi, resurser og bæredygtighed skal være en ledetråd for energimetropolens udvikling.
Esbjerg har muligheden for at udvikle sig endnu mere som den internationale by i Danmark med udsyn og opland, der strækker sig ud over landets grænser.

Esbjerg er en pionerby

Esbjerg er med sin korte historie karakteriseret ved en særlig nybyggermentalitet præget af driftighed, omstillingsevne og dynamik. Esbjerg er den nye by i Danmark og pionerbyen, hvor ting kan ske hurtigt. Esbjerg har evnen til at omstille sig til de nye tider og nye muligheder. Det er vigtigt at fastholde lysten til at eksperimentere og afprøve nye muligheder, så denne kvalitet udnyttes aktivt. – Iværksætterånden i Esbjerg skal udvikles til at omfatte alle typer beskæftigelse fra virksomheder og håndværk til kultur, forskning, uddannelse mv.

Kilde: http://projekter.esbjergkommune.dk/storbyen/100-projekter

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here