Forside Nyheder

Store investeringer hen over sensommeren

0

Vi har været godt i gang med at investere i den software, der skal være med til at gøre DanmarksBusiness – herunder også BusinessEsbjerg – lanceringsklar i løbet af nogle måneder.

Der er indkøbt mange forskellige typer software til styring af nyheder, medlemmer, aktiviteter, begivenheder, bannere, billeder, backups, design og hastighed.

BusinessEsbjerg - Store investeringer hen over sensommeren

Domænet “BusinessEsbjerg.dk” forbliver en del af DanmarksBusiness

0

Fredag den 14. juni 2019 sprang champagnepropperne i Herning. Efter ufattelig mange timers forsvar, herunder snakke med Clemens Advokatpartnerselskab i Århus, og mange måneders venten kom svaret endelig fra Klagenævnet for domænenavne: “Der kan ikke gives klageren, Business Esbjerg, medhold”.

Domænet BusinessEsbjerg.dk forbliver en del af DanmarksBusiness
Domænet “BusinessEsbjerg.dk” forbliver en del af DanmarksBusiness

Med andre ord, så frifindes indklagede – WorldBiz Unlimited Cloud Wizard S.M.B.A. – som er firmaet der står bag det kommende og nye landsdækkende nyhedsmedie DanmarksBusiness og de flere hundrede tilhørende buisinessdomæner / nyhedssites bl.a. BusinessEsbjerg.dk.

Domænet BusinessEsbjerg.dk forventes sammen med bl.a. BusinessKøbenhavn.dk, BusinessÅrhus.dk, BusinessÅlborg.dk og BusinessOdense.dk at blive lokale “fyrtårne” i DanmarksBusiness.

Nyhedsmediet er styrket og beskyttet

Med denne afgørelse blev hele forretningskonceptet omkring det landsdækkende nyhedsmedie styrket betydeligt – men også beskyttet mod andre klagere – og nu kan der roligt arbejdes videre på at få mandskabet, teknikken og investeringerne på plads.

Dialogen med redaktøren og CTO’en fortsætter, og så er der påbegyndt snakke med en sælger og journalist.

Femte største kommune er vigtig

BusinessEsbjerg.dk, der som et nyhedssite skal formidle businessnyheder fra Esbjerg kommune – herunder skabe øget værdi for virksomhederne i Esbjerg – er super vigtig for forretningskonceptet grundet kommunens 5. plads i hele landet, målt på indbyggertal.

Lanceringstidspunktet fastholdes

Den endelige lancering af DanmarksBusiness fastholdes til efter sommeren 2019 – altså i løbet af 2. halvår 2019. Nu hvor der er ro på domænerne bag forretningskonceptet, da vil der selvfølgelig ikke blive truffet forhastede beslutninger – men derimod arbejdes der på at finde de rigtige løsninger og derefter lancere nyhedsmediet.

CTO fra Herning

0

Maj måned står på en snak med en CTO (Chief Technology Officer) fra Herning, der skal holde styr på computere, IT, mobiltelefoni, CRM-system m.v. og vigtigst af alt producere, udvikle og vedligeholde vores mange business-domæner, fordelt rundt i landet på kommunerne samt udvalgte branche-domæner.

CTO’en har gode programmeringsevner, forstår sig på både websites og webshops, har tidligere arbejdet med et af landets største nyhedssites, har også været selvstændig i flere år – og så er denne person fyldt med humor, respekt og stor venlighed.

Så holdet omkring DanmarksBusiness begynder at blive samlet – positivt 🙂

Esbjerg – Danmarks 3. vækstcenter

0

Det går godt i Esbjerg. Boligpriserne er stigende og der er et dynamisk erhvervsliv med mange arbejdspladser.

Esbjerg har gennem mange år udviklet sig til at være Danmarks Energimetropol og centrum for hele landets Off Shore aktiviteter, der tiltrækker højteknologiske virksomheder og skaber nye arbejdspladser.

Esbjerg er i en ny virkelighed

Esbjerg er i dag et af Danmarks få vækstcentre. Det må forventes, at udviklingen i fremtiden foregår i Hovedstadsområdet, Det Østjyske Bybånd og Esbjerg som det 3. vækstcenter. Det sætter Esbjerg i en ny virkelighed, hvor man ikke kun er regional hovedby, men konkurrerer på nationalt plan med de øvrige vækstcentre om at tiltrække virksomheder og borgere.

En dynamisk Storbyregion Vest er under udvikling På regionalt plan er Esbjerg Kommune gået sammen med Varde og Fanø Kommuner om udviklingen af Storbyregion Vest, der bliver et af Danmarks mest dynamiske vækstcentre inden for bl.a. energiteknologi, turisme, transport mv.

Esbjerg er en stærk erhvervsby

Esbjerg er skabt som Danmarks primære eksporthavn. Havnen er stadig et væsentligt omdrejningspunkt i byen og gode vilkår for havnen og byens erhvervsliv er et vigtigt grundlag for byens vækst og udvikling.
Lysten til at eksperimenterer og afprøve nye muligheder, iværksætterånden i Esbjerg, er meget væsentligt  for udviklingen og omstillingen i Esbjerg.
Der er øget behov for veluddannet arbejdskraft Men gode fysiske rammer for erhvervslivet er ikke længere nok til vækst i Esbjerg.
Byen skal blive bedre til at tiltrække bl.a. den højtuddannede arbejdskraft, der stigende grad efterspørges af de lokale virksomheder.

Esbjerg By har mange fortrin

Esbjerg By har gode forudsætninger for at blive en af landets mest attraktive storbyer at bosætte sig i.
Byen har mange fortrin og kvaliteter, der kan styrkes og udvikles. Her skal fremhæves følgende fortrin:

Esbjerg er tæt på havet og på naturen

Esbjerg ligger tæt på storslået natur og er den eneste storby ved Nationalpark Vadehavet, ”Verdensnaturarv”.
Men adgangen til naturen og havet blive endnu bedre og bl.a. kan antallet af boliger med udsigt til havet og adgang til de mange naturområder kan blive større. Samtidigt skal der arbejdes på at knytte by og havn bedre sammen.

Esbjerg har plads til udvikling

Historisk er udvikling af Esbjerg by gået forholdsvis stærkt. Nu er tiden kommet hvor de enkelte områder, karreer mv. skal gennemgås med hensyn til, om der kan ske fortætninger uden at nuværende kvaliteter mindskes unødvendigt. Eller hvor der er mulighed for at bygge højere, så der bl.a. fås en bedre udnyttelse af de allerede eksisterende byresurser.

Esbjerg er en moderne velfærdsby

Esbjerg er Danmarks moderne storby. Byen er indbegrebet af den danske velfærdsby og planlagt med veldefinerede bycentre, erhvervs- og boligområder. Der er gode indkøbsmuligheder og byen er forsynet med en række kulturtilbud, idræts- og fritidsaktiviteter. Disse muligheder skal videreudvikles.
Der er behov for at Esbjerg løftes til at blive en mere velforsynet storby med byliv og fritidsoplevelser, der er værd at flytte efter.

Esbjerg er en universitetsby

Esbjerg er i dag en universitetsby med flere videregående uddannelser og forskningsmiljøer. Men Esbjerg skal udvikles til at blive en lang mere attraktiv studieby, hvor bl.a. et aktivt studiemiljø i bymidten tiltrækker studerende fra hele landet.

Esbjerg er en international by

Esbjerg er som knudepunkt for eksport og Off Shore aktiviteter en by med internationale virksomheder, international skole og forbindelser til energibyer i hele verden. Energi er en væsentlig livsnerve, også i fremtiden, hvor energi, resurser og bæredygtighed skal være en ledetråd for energimetropolens udvikling.
Esbjerg har muligheden for at udvikle sig endnu mere som den internationale by i Danmark med udsyn og opland, der strækker sig ud over landets grænser.

Esbjerg er en pionerby

Esbjerg er med sin korte historie karakteriseret ved en særlig nybyggermentalitet præget af driftighed, omstillingsevne og dynamik. Esbjerg er den nye by i Danmark og pionerbyen, hvor ting kan ske hurtigt. Esbjerg har evnen til at omstille sig til de nye tider og nye muligheder. Det er vigtigt at fastholde lysten til at eksperimentere og afprøve nye muligheder, så denne kvalitet udnyttes aktivt. – Iværksætterånden i Esbjerg skal udvikles til at omfatte alle typer beskæftigelse fra virksomheder og håndværk til kultur, forskning, uddannelse mv.

Kilde: http://projekter.esbjergkommune.dk/storbyen/100-projekter

DanmarksBusiness er kommet tættere på redaktøren til nyhedsmediet

0

Siden årsskiftet har der været ekstra fokus på at finde redaktøren til nyhedsmediet – DanmarksBusiness. BusinessEsbjerg, som vil blive en markant del af DanmarksBusiness, ligger mindre end en times kørsel fra redaktørens bopæl – så virksomhederne i Esbjerg kommune vil også ret hurtigt komme til at kende redaktøren.

Redaktøren har mange års erfaring med at skrive erhvervsstof til aviser, internetportaler og har bl.a. arbejdet for en af landets største medier inden for byggeriet.

Vi forventer at kunne informere yderligere omkring redaktøren inden sommer. Glæd jer!

Forretningsplanen er klar

0

Det er med glæde, at vi kan konstatere at forretningsplanen for det kommende og landsdækkende nyhedsmedie – DanmarksBusiness – er klar til at sætte retningslininerne for, hvordan vi skal skabe et stort netværk af lokale og regionale nyhedssites som alle sammen “føder” det nationale nyhedssite DanmarksBusiness med daglige nyheder, informationer og salgsmuligheder. I skabelsesprocessen af nyhedsmediet kommer der fokus på nytænkning, kundebehov, den digitale fremtid (måske allerede nutid!) og nye arbejdspladser.

BusinessEsbjerg er, som kommune og det 3. største erhvervsmæsige vækstcenter i
Danmark, en vigtig “nøglespiller” i skabelsen af nyhedsmediet og for at få den nødvendige vækst til at udvikle de forskellige produkter og services som virksomhederne tilbydes.

BusinessEsbjerg - Forretningsplan for DanmarksBusiness er klar

Forretingsplanen er primært et internt værktøj til skabelse og styring af nyhedsmediet. Investorer med interesse i nyheder, markedsføring, opstart og udvikling er velkomne til at kontakte os for en snak om samarbejde – og evt. få udleveret forretningsplanen for DanmarksBusiness.

Landsdækkende nyhedsmedie

0

DanmarksBusiness bliver bygget op som en pyramide med alle de lokale nyhedssites, f.eks. BusinessEsbjerg, BusinessKøbenhavn og BusinessOdense, i bunden. Det er her nyhederne er, og det er her vi sammen med virksomhederne sætter “strøm” til nyhederne – så alle i kommunerne kan finde og læse dem. Det vil skabe trafik og vækst til gavn for primært virksomhederne, men så sandelig også de lokale nyhedssites.

Ovenpå de lokale nyhedssites, der finder vi de fem regioner, f.eks. BusinessSyddanmark, BusinessHovedstaden og BusinessMidtjylland, og her samles alle nyhederne fra de lokale nyhedssites, så det bliver nemt for alle i regionerne at finde et samlet udvalg af spændende nyheder om de regionale virksomheder.

I toppen af “nyhedspyramiden” findes DanmarksBusiness, der samler alle businessnyheder under ét. Her vil der virkelig kunne opnåes indsigt i det danske erhvervsliv. DanmarksBusiness skriver alt om business for de tilknyttede medlemmer/virksomheder, men vi er selvfølgelig også åbne for nyheder og informationer fra virksomheder, som endnu ikke er blevet medlem.

Formålet for DanmarksBusiness og tilhørende nyhedssites

DanmarksBusiness har til formål at skabe øget værdi for danske virksomheder. Ved at samarbejde bringer vi deres gode historier frem til overfladen og styrker deres markedsføring og udvikling.

BusinessEsbjerg - BusinessSyddanmark - DanmarksBusiness