Virksomhederne er klar: Du har aldrig været tættere på et job efter studiet

Virksomhederne er klar - Du har aldrig været tættere på et job efter studiet - BusinessEsbjerg

Et banebrydende mentorprogram vil bringe studerende på Esbjergs videregående uddannelser uhørt tæt på en af byens virksomheder, sådan skriver Education Esbjerg i en pressemeddelelse.

Esbjergs virksomheder skal have en motorvej til talentmassen på byens videregående uddannelser. Student in business (sibu) er blandt education esbjergs indsatser for at styrke esbjerg som studie- og uddannelsesby og nå 7.500 studerende på videregående uddannelser.

Sibu lancerer i dag sit første konkrete initiativ i den ambitiøse satsning på at bringe studerende tættere på byens erhvervsliv – et nyudviklet mentorprogram. Unge på de sidste 6-12 måneder af deres videregående uddannelse matches fra nytår med virksomheder, hvor mentorer med tre til fem års erhvervserfaring er klar til at coache og udvikle mentee for at lette overgangen fra studieliv til det første job.

Sibu opslår 16. November stillinger som mentee på sociale medier og egen platform, sibu.dk, for at tiltrække unge, der ønsker at give sig selv et inspirerende og virkelighedsnært billede af, hvad der kræves for at få en god begyndelse på arbejdslivet.

– i forberedelserne har vi besøgt omkring 20 virksomheder i esbjerg-området, og mentorprogrammet vækker begejstring. Erhvervslederne sender et kraftigt signal om, at de vil et tættere samarbejde med de studerende og ser programmet som en oplagt mulighed for at lære et engageret og topmotiveret ungt menneske nærmere at kende. I første runde af mentorprogrammet har vi 15 mentorer klar, siger erhvervskonsulent peter hegelund, education esbjerg.

Fire videregående uddannelser klar til at levere

Sammen med hr-partner anne sofie skou jessen har han udviklet pilotprojektet, hvis næste fase er møder med relevante årgange på fire af byens videregående uddannelser. Det er aalborg universitet esbjerg, erhvervsakademi sydvest, fredericia maskinmesterskole esbjerg og syddansk universitet. Når mentees er rekrutteret, vil de blive matchet med virksomheder med henblik på at underskrive kontrakt i december.

Mentorer og mentees forpligter de sig til at deltage i tre fællesmøder og syv individuelle samtaler i perioden januar-oktober 2021. Sibu står for annoncering, branding af programmet og alt det praktiske. Efter det første mentorforløb evalueres det forud for det næste, der igangsættes i andet kvartal 2021.

Quantity glæder sig til at give studerende retning

It-virksomheden quantity i esbjerg har valgt at deltage i pilotprojektet og stiller to af sine seks medarbejdere til rådighed som mentorer.

– mentorprogrammet er et godt og meget håndgribeligt initiativ, der giver os en fantastisk mulighed for at præge de studerende i en retning, så de fagligt og på andre områder er mere klar til at arbejde for os. Som en virksomhed i esbjerg føler vi et ansvar for at være med til at ruste byens unge, så vi kan fastholde skarpe kompetencer inden for it-området i nærområdet. Vores seneste nye medarbejder vendte efter endt uddannelse tilbage fra aarhus, men vi har generelt haft svært ved at tiltrække de rette, dygtige profiler i vores snart syvårige levetid, siger design director og partner torben jørgensen.

Quantity designer og udvikler forretnings- og selvbetjeningsløsninger i form af større webshops og –sites. Fokus er på brugeroplevelser, og målgruppen er mellemstore og store virksomheder på b2b-markedet. Medarbejderne er softwareingeniører og datamatikere, og målet med deltagelsen i mentorprogrammet at tiltrække unge inden for disse uddannelser. Mentorerne er nicolai hornskov nielsen, uddannet datamatiker, og carsten meldgaard, professionsbachelor i webudvikling.

Student in business er blandt education esbjergs indsatser for at styrke esbjerg som uddannelses- og studieby. Målet er at forene unge og virksomheder i et samarbejde, der skal give 500 partnerskabsaftaler og 1.000 studierelevante job. Sibu rækker ud over nærområdet og appellerer til unge i hele danmark, der ønsker en tættere kontakt med erhvervslivet under deres uddannelse. Målet er 7.500 studerende på esbjergs videregående uddannelser.

Få mere at vide om student in business (sibu)

Du kan læse mere om student in business på www.sibu.dk, der lanceres 16. November. Her vil du kunne læse mere om mentorprogrammet og tilmelde dig. Repræsenterer du en virksomhed, kan du finde en oversigt over de kontaktpunkter, der findes mellem unge under uddannelse og erhvervslivet, fra fritidsjob til skolelever og unge på ungdomsuddannelser til praktikker og studenterjob på de videregående uddannelser.